UAB „Ferrum Group“ įgyvendina projektą „E. pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimas ir vaizdinė konfigūracija“. Pagrindinis projekto tikslas - teikiamų paslaugų skaitmeninimas, užsakymų apdorojimo procesų optimizavimas, diegiant e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimus, paslaugų konfigūracijos ir vizualizacijos įrankius. Įdiegtų sprendimų dėka užsakymų pateikimas elektroninėje erdvėje taps patogesnis, bus optimizuojami resursai jų valdymui, atsivers didės plėtros galimybės.

Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ veiklos „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. Pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“ poveiklę „Skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių skaitmeninimą, finansuojant e. Pardavimo sandorių sudarymo sprendimų diegimą, paslaugų ir produktų konfigūravimą ir vizualizaciją“ (vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“.

Bendra projekto vertė 98 190,00 Eur., iš kurių 49 095,00 Eur. skirta iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2024/06 iki 2025/06